نام واحد : پیروز فوم زنجان

نام محصول : انواع محصولات فوم

 • سریال مجوز : 2112340
 • شماره مجوز : 6932
 • تاریخ مجوز : 23/03/1387
 • کد محصول : 25201710
 • شرح محصول : انواع محصولات فوم
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%