نام واحد : زینت شادور

نام محصول : توپهای پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2103475
 • شماره مجوز : 8088
 • تاریخ مجوز : 04/04/1387
 • کد محصول : 36931126
 • شرح محصول : توپهای پلاستیکی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%