نام واحد : علی اصغر اسدزاده

نام محصول : سنگ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 1936431
 • شماره مجوز : 2/1334
 • تاریخ مجوز : 18/04/1390
 • کد محصول : 26991457
 • شرح محصول : سنگ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%