نام واحد : فرزاد اردلان

نام محصول : انواع محصولات لاستیکی صنعتی

 • سریال مجوز : 2112089
 • شماره مجوز : 33006
 • تاریخ مجوز : 27/12/1386
 • کد محصول : 25191480
 • شرح محصول : انواع محصولات لاستیکی صنعتی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات لاستیکی(2519)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%