نام واحد : عباسی دره بیدی-حسن

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

 • سریال مجوز : 1340065
 • شماره مجوز : 16085
 • تاریخ مجوز : 22/04/1390
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 40,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%