نام واحد : تولیدی ثمرگرگان

نام محصول : انواع کیسه پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3804999
 • شماره مجوز : 9288
 • تاریخ مجوز : 18/11/1373
 • کد محصول : 25201511
 • شرح محصول : انواع کیسه پلاستیکی
 • ظرفیت : 85 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%