نام واحد : صنایع جلیس پلاست گلستان

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 3809539
 • شماره مجوز : 167
 • تاریخ مجوز : 03/02/1384
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%