نام واحد : اکبر حیاتی

نام محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک

 • سریال مجوز : 1340070
 • شماره مجوز : 18557
 • تاریخ مجوز : 25/04/1390
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 100,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%