نام واحد : سعید امیدوارپناه

نام محصول : لوله سیمانی باالیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3426055
 • شماره مجوز : 15571
 • تاریخ مجوز : 22/04/1390
 • کد محصول : 26951226
 • شرح محصول : لوله سیمانی باالیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%