نام واحد : شرکت کیان ساز آنزان

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 4100144
 • شماره مجوز : 32787
 • تاریخ مجوز : 19/04/1390
 • کد محصول : 26991480
 • شرح محصول : اسفالت
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%