نام واحد : جهان نوش گلستان

نام محصول : قطعات پلاستیکی بادی

 • سریال مجوز : 3809721
 • شماره مجوز : 18487
 • تاریخ مجوز : 18/11/1386
 • کد محصول : 25201374
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی بادی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%