نام واحد : رامتین صنعت گلستان

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 3809874
 • شماره مجوز : 15100
 • تاریخ مجوز : 17/09/1386
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 1,710 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%