نام واحد : روغن فرآیندخراسان

نام محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه

 • سریال مجوز : 1912036
 • شماره مجوز : 39874
 • تاریخ مجوز : 28/12/1379
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 35,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%