نام واحد : تعاونی پلاستیک ممتاز فجر

نام محصول : کیسه نایلونرول

 • سریال مجوز : 3809939
 • شماره مجوز : 9594
 • تاریخ مجوز : 28/08/1384
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 1,450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%