نام واحد : عبدالواحد جاوشیری در

نام محصول : تیرچه پیش فشرده سیمانی

 • سریال مجوز : 2308374
 • شماره مجوز : 9408
 • تاریخ مجوز : 18/04/1390
 • کد محصول : 26951121
 • شرح محصول : تیرچه پیش فشرده سیمانی
 • ظرفیت : 100,000 متر
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%