نام واحد : صنایع لاستیک سازی اصفهان ایمن پارتحامد وارثی

نام محصول : ضربه گیرلاستیکی صنعتی

 • سریال مجوز : 3810062
 • شماره مجوز : 13671
 • تاریخ مجوز : 16/11/1390
 • کد محصول : 25191434
 • شرح محصول : ضربه گیرلاستیکی صنعتی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات لاستیکی(2519)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%