نام واحد : نشاسته یاس سفید مکمل

نام محصول : نشاسته از گندم

 • سریال مجوز : 1912094
 • شماره مجوز : 16538
 • تاریخ مجوز : 10/03/1378
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%