نام واحد : شکوفه محمودی زاده

نام محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی

 • سریال مجوز : 3205091
 • شماره مجوز : 5115
 • تاریخ مجوز : 08/03/1390
 • کد محصول : 26951122
 • شرح محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی
 • ظرفیت : 20,000 متر
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%