نام واحد : ابوالقاسم شاهدادی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : شهرستان...
 • تلفن شرکت : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان بندرعباس- شهر بندر عباس شهرک صنعتی شماره 2
 • تلفن واحد : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم شاهدادی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرعباس2

نام محصول : انواع شیشه دوجداره

 • سریال مجوز : 3205092
 • شماره مجوز : 5312
 • تاریخ مجوز : 10/03/1390
 • کد محصول : 26101136
 • شرح محصول : انواع شیشه دوجداره
 • ظرفیت : 60,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%