نام واحد : کوشا پلاست گلستان

نام محصول : مخازن پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3810524
 • شماره مجوز : 4990
 • تاریخ مجوز : 26/04/1391
 • کد محصول : 25201362
 • شرح محصول : مخازن پلاستیکی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%