نام واحد : سید محمود واعظ پور

نام محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

 • سریال مجوز : 2421766
 • شماره مجوز : 19897
 • تاریخ مجوز : 03/05/1390
 • کد محصول : 26961112
 • شرح محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی
 • ظرفیت : 60,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%