نام واحد : نخ نایلون رنگین کمان عمادی-امید بدانلو جویباری

نام محصول : کیسه نایلون

  • سریال مجوز : 3810826
  • شماره مجوز : 10573
  • تاریخ مجوز : 03/09/1388
  • کد محصول : 25201516
  • شرح محصول : کیسه نایلون
  • ظرفیت : 600 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
  • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%