نام واحد : هاشم حمدی محمد آباد

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 1144115
 • شماره مجوز : 13888
 • تاریخ مجوز : 18/04/1390
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%