نام واحد : آبمعدنی آبرون دشت

نام محصول : بطری از PET

 • سریال مجوز : 200011000000
 • شماره مجوز : 701/3265
 • تاریخ مجوز : 26/01/1392
 • کد محصول : 2520512451
 • شرح محصول : بطری از PET
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%