نام واحد : هیوا پلاست کردکوی

نام محصول : انواع جعبه پلاستیکی بسته بندی

 • سریال مجوز : 3811266
 • شماره مجوز : 25742
 • تاریخ مجوز : 07/08/1391
 • کد محصول : 25201342
 • شرح محصول : انواع جعبه پلاستیکی بسته بندی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%