نام واحد : سبحان پلاستیک شرق

نام محصول : انواع شیلنگ پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3811307
 • شماره مجوز : 4487
 • تاریخ مجوز : 27/04/1388
 • کد محصول : 25201530
 • شرح محصول : انواع شیلنگ پلاستیکی
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%