نام واحد : محمود شریف

نام محصول : بتون اماده

 • سریال مجوز : 1605666
 • شماره مجوز : 1197105
 • تاریخ مجوز : 01/05/1390
 • کد محصول : 26951311
 • شرح محصول : بتون اماده
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%