نام واحد : مانی پلاست گنبد

نام محصول : فیلم پلاستیکی چند لایهپلی اتیلنی

 • سریال مجوز : 3811358
 • شماره مجوز : 9807
 • تاریخ مجوز : 14/04/1391
 • کد محصول : 25201219
 • شرح محصول : انواع فیلم پلاستیکی چندلایه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%