نام واحد : عدالت سازه درخشان

نام محصول : سنگ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 3426081
 • شماره مجوز : 17019
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 26991457
 • شرح محصول : سنگ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%