نام واحد : گلسا پلاست کاوش

نام محصول : انواع کیسه پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3811506
 • شماره مجوز : 10631
 • تاریخ مجوز : 03/09/1390
 • کد محصول : 25201511
 • شرح محصول : انواع کیسه پلاستیکی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%