نام واحد : یاس پلاست شمال

نام محصول : پری پت prepet

 • سریال مجوز : 3811672
 • شماره مجوز : 5167
 • تاریخ مجوز : 02/05/1391
 • کد محصول : 25201397
 • شرح محصول : پری پت prepet
 • ظرفیت : 16,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%