نام واحد : تولیدی بهرنگ پلاستیک گرگان

نام محصول : چاپ روی سلوفان

 • سریال مجوز : 3804566
 • شماره مجوز : 3588
 • تاریخ مجوز : 09/09/1378
 • کد محصول : 22211215
 • شرح محصول : چاپ روی سلوفان
 • ظرفیت : 800,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%