نام واحد : آقای علی قلی رضایی چگینی تغییر یافته از اکبر فیروزی تغییر نام از جعفر شهبازی طسوجی

 • استان : فارس
 • شهر : فیروزآباد
 • نشانی شرکت : فیروزاباد...
 • تلفن شرکت : *******712جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فراشبند
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیقلی رضائی چگینی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عایق رطوبتی

 • سریال مجوز : 2421813
 • شماره مجوز : 21268
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 26991220
 • شرح محصول : عایق رطوبتی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%