نام واحد : آقای علی قلی رضایی چگینی تغییر یافته از اکبر فیروزی تغییر نام از جعفر شهبازی طسوجی

نام محصول : عایق رطوبتی

 • سریال مجوز : 2421813
 • شماره مجوز : 21268
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 26991220
 • شرح محصول : عایق رطوبتی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%