نام واحد : فرآورده های پلاستیکی دیلمان

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3810187
 • شماره مجوز : 13609
 • تاریخ مجوز : 28/10/1387
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%