نام واحد : مسعود محمودی نوده

نام محصول : روکش کردن مجددانواع لاستیکهای رویی مستعملتایر

 • سریال مجوز : 3812772
 • شماره مجوز : 8973
 • تاریخ مجوز : 02/09/1390
 • کد محصول : 25111420
 • شرح محصول : روکش کردن مجددانواع لاستیکهای رویی مستعمل تایر
 • ظرفیت : 175 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : لاستیک رویی [تایر] و توئی [تیوپ] روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک(2511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%