نام واحد : کارخانجات تولیدی صنعتی ارد جمشید

نام محصول : آرد سبوس گرفته از 7درصد تا 25 درصد

 • سریال مجوز : 200012000000
 • شماره مجوز : 87618
 • تاریخ مجوز : 26/12/1393
 • کد محصول : 1531512306
 • شرح محصول : آرد سبوس گرفته از 7درصد تا 25 درصد
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%