نام واحد : مشهد عصاره مکمل

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1912149
 • شماره مجوز : 35336
 • تاریخ مجوز : 14/09/1378
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%