نام واحد : عباس ریاضی

نام محصول : پودرنوشیدنی فوری کاکائویی

 • سریال مجوز : 200012000000
 • شماره مجوز : 240
 • تاریخ مجوز : 14/01/1396
 • کد محصول : 1543412452
 • شرح محصول : پودرنوشیدنی فوری کاکائویی
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%