نام واحد : عباس ریاضی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارشهیدخداکرم کوچه13پلاک11
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس ریاضی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

 • سریال مجوز : 200012000000
 • شماره مجوز : 240
 • تاریخ مجوز : 14/01/1396
 • کد محصول : 1549412565
 • شرح محصول : انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%