نام واحد : نوین زعفران

نام محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی

 • سریال مجوز : 1912221
 • شماره مجوز : 11173
 • تاریخ مجوز : 26/11/1390
 • کد محصول : 15311641
 • شرح محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%