نام واحد : علی علیزاده

نام محصول : خوراک آماده آبزیان

 • سریال مجوز : 200015000000
 • شماره مجوز : 6507
 • تاریخ مجوز : 22/03/1395
 • کد محصول : 1533412322
 • شرح محصول : خوراک آماده آبزیان
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%