نام واحد : فرازین خانه شکلات خراسان رضوی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : فاز 1 صنعت 6...
 • تلفن شرکت : *******582جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اعظم غفارنیا
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : انواع دراژه

 • سریال مجوز : 200015000000
 • شماره مجوز : 1579094/120
 • تاریخ مجوز : 19/05/1395
 • کد محصول : 1543312455
 • شرح محصول : انواع دراژه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%