نام واحد : فرازین خانه شکلات خراسان رضوی

نام محصول : انواع دراژه

 • سریال مجوز : 200015000000
 • شماره مجوز : 1579094/120
 • تاریخ مجوز : 19/05/1395
 • کد محصول : 1543312455
 • شرح محصول : انواع دراژه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%