نام واحد : سانازممتاز

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 1912276
 • شماره مجوز : 29129
 • تاریخ مجوز : 24/08/1386
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%