نام واحد : زیره جم سبزوار

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زیره

 • سریال مجوز : 1912325
 • شماره مجوز : 14454
 • تاریخ مجوز : 27/06/1382
 • کد محصول : 15492414
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زیره
 • ظرفیت : 12,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%