نام واحد : پنیر زرین

نام محصول : انواع کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200016000000
 • شماره مجوز : 121-25279
 • تاریخ مجوز : 01/10/1395
 • کد محصول : 1520412709
 • شرح محصول : انواع کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%