نام واحد : پنیر زرین

نام محصول : بسته بندی انواع پنیر

 • سریال مجوز : 200016000000
 • شماره مجوز : 121-25279
 • تاریخ مجوز : 01/10/1395
 • کد محصول : 7495412401
 • شرح محصول : بسته بندی انواع پنیر
 • ظرفیت : 960 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%