نام واحد : تکدانه مطهر

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 200016000000
 • شماره مجوز : 72016
 • تاریخ مجوز : 24/12/1395
 • کد محصول : 1533412315
 • شرح محصول : خوراک آماده دام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%