نام واحد : ممتاز لبن نگین

نام محصول : شیر پاستوریزه پر چرب با زمان ماندگاری بالاتر

 • سریال مجوز : 200016000000
 • شماره مجوز : 10452
 • تاریخ مجوز : 02/03/1392
 • کد محصول : 1520612538
 • شرح محصول : شیر پاستوریزه پر چرب با زمان ماندگاری بالاتر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%