نام واحد : فرآورده های سیب زمینی پریس اصفهان

نام محصول : زیتون پرورده

 • سریال مجوز : 200017000000
 • شماره مجوز : 39032
 • تاریخ مجوز : 17/09/1394
 • کد محصول : 1513512493
 • شرح محصول : زیتون پرورده
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%