نام واحد : کشت وصنعت یکان بذر

نام محصول : بسته بندی بذر

 • سریال مجوز : 1912840
 • شماره مجوز : 42374
 • تاریخ مجوز : 12/08/1380
 • کد محصول : 15492190
 • شرح محصول : بسته بندی بذر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%