نام واحد : فرآورده های سیب زمینی پریس اصفهان

نام محصول : بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده

 • سریال مجوز : 200017000000
 • شماره مجوز : 39033
 • تاریخ مجوز : 17/09/1394
 • کد محصول : 7495412319
 • شرح محصول : بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%