نام واحد : به طعم خاورانمحموداخلاصی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 1912190
 • شماره مجوز : 1742
 • تاریخ مجوز : 22/04/1379
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%