نام واحد : علی اکبروعلی اوسط بازوبندیمکمل

نام محصول : هانی اسمک

 • سریال مجوز : 1913037
 • شماره مجوز : 2170
 • تاریخ مجوز : 15/08/1379
 • کد محصول : 15311621
 • شرح محصول : هانی اسمک
 • ظرفیت : 370 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%