نام واحد : تولیدی صنعتی خورشید زریوار

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 200018000000
 • شماره مجوز : 8796/395
 • تاریخ مجوز : 03/04/1395
 • کد محصول : 1549512338
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 35,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%