نام واحد : ایثارگران خلخال

  • استان : اردبیل
  • شهر : خلخال
  • نشانی شرکت : خیابان 22...
  • تلفن شرکت : ******452جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : داریوش عباس زاده
  • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایر انواع نان حجیم از آرد گندم

  • سریال مجوز : 200018000000
  • شماره مجوز : 125/29828
  • تاریخ مجوز : 05/11/1395
  • کد محصول : 1541512354
  • شرح محصول : سایر انواع نان حجیم از آرد گندم
  • ظرفیت : 750 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%