نام واحد : ایثارگران خلخال

نام محصول : سایر انواع نان حجیم از آرد گندم

 • سریال مجوز : 200018000000
 • شماره مجوز : 125/29828
 • تاریخ مجوز : 05/11/1395
 • کد محصول : 1541512354
 • شرح محصول : سایر انواع نان حجیم از آرد گندم
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%